• Aydın41 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Memur-Sen Başkanı İsmail YİĞİT Toplu Sözleşme Taleplerini Açıkladı
29 Temmuz 2015 Çarşamba 11:33

Memur-Sen Başkanı İsmail YİĞİT Toplu Sözleşme Taleplerini Açıkladı

Memur-Sen Aydın İl Temsilcisi İsmail YİĞİT "2016-2017 toplu sözleşme taleplerini" açıkladı.

Memur-Sen Aydın İl Temsilcisi İsmail YİĞİT  "2016-2017 toplu sözleşme taleplerini"  açıkladı.
Memur-Sen Aydın İl Temsilcisi İsmail YİĞİT Türkiye’de ücretler söz konusu olduğunda en önemli sorun, şüphesiz Gelir Dağılımındaki adaletsizliktir. Bu bağlamda yapısal değişikliklerin gerçekleştirilmesi, Zengini zengin fakiri fakir eden bu kapitalist sistemin değişmesi gerekiyor. 
Türkiyede yıllardan beri enflasyona endeksli bir ücret politikası öngörülüyor. Fakat Türkiyenin büyümesinde sanki ücretlilerin hiçbir katkısı yokmuş gibi davranılarak ücretlilere büyümeden hiç pay verilmiyor. Bu yıl yapılacak olan Toplu Sözleşmenin 4 önemli ayağından birini Refah Payı olarak bu husus teşkil ediyor. 
MEMUR-SEN KONFEDERASYONU olarak MAAŞ VE ÜCRETLERE ZAM TEKLİFİMİZİ; YÜZDELİK ZAM+TABAN AYLIĞA ZAM+REFAH PAYI+ENFLASYON FARKI OLARAK dört ana başlık altında topladık.
 Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;
2016 yılında; Birinci Altı Ayda %8, ikinci Altı Ayda %8 ve 1 Ocak 2016’dan geçerli olmak üzere taban aylığına 150 TL Zam+ 2015 yılı ekonomik Büyüme Oranının %50’si ve üç aylık dönemlerdeki büyüme oranları kadar Refah Payı artışı+ Enflasyon farkı istiyoruz.
2017 yılında; Birinci Altı Ayda %7, ikinci Altı Ayda %7 ve 1 Ocak 2017’den geçerli olmak üzere taban aylığına 100 TL Zam+ 2017 yılında  üç aylık dönemlerdeki ekonomik büyüme oranı kadar Refah Payı artışı+Enflasyon farkı istiyoruz.
 
GELİR VERGİSİ NEDENİYLE OLUŞAN MAAŞ/GELİR KAYBININ TELAFİSİ
Gelir Vergisi Kaynaklı Maaş Kayıplarının Telafisi; Kamu görevlilerinin yıl boyunca %15 vergi diliminde vergi ödemesini ve bunu aşan tutarın işveren tarafından karşılanmasını istiyoruz. Böylece yıl içerisindeki maaş ve gelir kaybını önlemiş olacağız.
 
YAN ÖDEME KATSAYISI VE GÖSTERGE RAKAMLARININ %50 ARTIRILMASINI İSTİYORUZ
Uygulanmakta olan yan ödeme katsayısı ile yan ödeme gösterge rakamlarının  % 50 artırımlı ödenmesini isteyeceğiz. Bu gerçekleştiğinde örneğin öğretmen için 18,86 TL olan yan ödeme tutarı 37,72 TL’ye çıkmış olacak.
 
2005 YILINDAN SONRA GÖREVE BAŞLAYANLARA 1 DERECE VERİLMESİ ARTIK GERÇEKLEŞMELİ 
2005 yılında sonra göreve başlayan kamu görevlilerine 1 derece verilmesini istiyoruz. Bu konuda seçim öncesinde Sayın Başbakanımızla yaptığımız görüşmede mutabık kalmıştı. Toplu sözleşmede mutabakatı kazanıma dönüşmesini isteyeceğiz.
 
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNDEKİ ADALETSİZLİK VE DÜŞÜKLÜK GİDERİLSİN DİYECEĞİZ
Fazla çalışma ücretleri konusunda hem miktar hem de kapsam yönüyle adaletsizlik var. Bunu mutlaka gidermek istiyoruz. Bu çerçevede fazla çalışma ücretleriyle ilgili olarak,  Büyük şehir merkezlerinde ve nüfusu 50 bini geçen il ve ilçelerde fazla çalışma ücreti saat başı 2,50-TL olmalı, mevcut çalışma ücretleri %50 artırılmalı, hafta sonları ve resmi tatillerde fazla çalışma ücreti 4 kat artırımlı ödenmeli diyoruz.
 
AİLE YARDIMINDA ÖNEMLİ ORANDA ARTIŞ İSTİYORUZ
Halen 177,30 TL olan eş yardımının 275 TL’ye, 6 yaş üstü için 20,80 TL ve 0-6 yaş için 41,60TL olan çocuk yardımının da herhangi yaş sınırı uygulanmadan her çocuk için 75 TL’ye çıkarılmasını istiyoruz.
 
TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ SENDİKA ÜYESİ OLMAYI TEŞVİK, YETKİLİ SENDİKA ÜYELERİNİ İSE TAKDİR EDECEK DÜZEYE ÇIKARILMALI
Halen üç ayda bir 60 TL olan Toplu sözleşme ikramiyesinin;  yüzde 50 artırımlı (90 TL) yetkili sendika üyelerine ise yüzde 100 (120TL) olarak ödenmesini teklif ediyoruz.

 
       HARCIRAH TUTARLARININ ARTIRILMASINI İSTEYECEĞİZ   
Mevcut Durum
2015    TEKLİFİMİZ
2016
GÜNDELİKLER
2015 bütçe kanununa göre ek gösterge, derece ve kademe itibariyle farklı olmak kaydıyla
en az 32,00 – en fazla 43,00    60,00
(Kadro, Unvan, Ek Gösterge ayırımı yapılmaksızın bütün kamu görevlileri için)
 
ARAZİ TAZMİNATI
Derece ve kademe itibariyle
en az 12,50 – en fazla 13,00     
20,00
Arazi Üzerinde Çalışanlara 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi kapsamında ödenen tazminat (6245 S.K 50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel)
SUT KAPSAMINDAKİ GÜNDELİK ve YOL GİDERİ
İl içinde 100 gösterge rakamı İl dışında 200 gösterge rakamının aylık gösterge rakamıyla çarpımı
(yaklaşık olarak 8,00 – 16,00 TL)
Yol yardımı km’ye göre değişmekte
(4,00 – 8,00 TL arası)    60,00
SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ KAPSAMINDAKİ GÜNDELİKLER
(Sağlık Uygulama Tebliğinde belirlenecek tutar Harcırah Kanunu kapsamında Bütçe Kanununda belirlenen tutardan az olmaz)

6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenen konaklama ücretinin ödenmesinde 10 günlük süre sınırlaması uygulanmaz.
Geçici görevlendirilen personele, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenen geçici görev yolluğu, istihdam türüne bakılmaksızın bütün kamu görevlilerine ödenir. Geçici görev yolluğu, görevlendirme devam ettiği sürece ve tam tutar üzerinden ödenir.
Kamu görevlilerine, istihdam türene bakılmaksızın ilk atamalarında, atama türüne bakılmaksızın sürekli görev yolluğu ödenir.

C – SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN TEKLİFLERİMİZ
Yemek yardımı
 
MEVCUT DURUM
 a- Bütün kurum ve birimlerde yemek servisi   yapılmamaktadır.
 b- Yemek ücretinin bir bölümü kamu, bir bölümü kamu görevlisi tarafından karşılanmaktadır.
 c- Kurumlar arasında uygulama farklılıkları var.
      
TEKLİFİMİZ
a-Yemek servisi sunulan birim sayısının artırılması (idarenin bütünlüğü ilkesi çerçevesinde)
b- Yemek servisinin ücretsiz olması, yemek servisi sunulamayan işyerlerinde öğün başına kamu görevlilerine bir sonraki maaşlarıyla birlikte 6,00 TL ödenmesi.
c- Kurumlar arası uygulama farklılıkların (a) ve (b) bentleri uygulamaya konularak giderilmesi.
d- Yemek yardımına ilişkin tutarların Bütçe Kanunu’nda değil Toplu Sözleşmede belirlenmesi
Doğum Yardımı
 
MEVCUT DURUM
  633 KHK kapsamında birinci çocuk için 300 TL, ikincide 400 TL,  üçüncü ve sonrakilerde 600 TL doğum yardımı ödenmekte.
      
TEKLİFİMİZ
Doğum yardımı; 633 sayılı KHK’nın ek 4 üncü maddesinde belirtilen tutar yanında 
10.000 x 0,083084: 830,80 TL
(çoklu gebelik haklinde doğum yardımı her çocuk için ayrı ödenir)
 
Ölüm Yardımı
MEVCUT DURUM

Ölüm Yardımı Göstergesi 9500
Eş ve çocuk ölümü durumunda 796,00 TL 
Memurun kendisi için 1.592 TL     
TEKLİFİMİZ
Mevcut tutarlın iki katı artırılması,
Eş ve çocuk için 1.592, Memurun kendisi için 3.184 TL
 
 
Kreş Hizmeti/Kreş Yardımı
MEVCUT DURUM

YOK
(Kreşi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında piyasaya göre göreceli düşük ücret alınmaktadır)    TEKLİFİMİZ
a-Kamu kurum ve kuruluşlarınca kreş hizmeti sunulması (öncelikli olarak MEBê bağlı olmak kaydıyla(
b- Kreş hizmeti sunulamayan iş yerlerinde görev yapan kamu görevlilerinin 0 – 6 yaş grubundaki her çocuğu için; Büyükşehirler 300 TL, diğer illerde 250 TL kreş yardımı verilmesi
*** Bu yardımlar dışında Evlenme, Ulaşım ve Giyecek Yardımına ilişkin taleplerimiz de mevcuttur.
 
D – SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI VE EMEKLİ MAAŞINI ETKİLEYECEK TEKLİFLERİMİZ
Özel Hizmet Tazminatı Yansıtma Oranı
EK GÖSTERGE    MEVCUT DURUM / TEKLİFİMİZ
Tazminat Yansıtma Oranı (%)
8.400 ve yukarısı    %240
7.600 (dahil)-8.400 (hariç)    %200
6,400 (dahil)-7.600 (hariç)    %180
4.800 (dahil)-6.400 (hariç)    %150
3.600 (dahil)-4.800 (hariç)    % 130 / %180
2.200 (dahil)-3.600 (hariç)    %70  /  %150
Diğerlerinde    % 40  / %120
 
                        *Makam ve görev tazminatı alanlar eski oranlar üzeriden devam eder.
 
Kıdem Aylığı
 
MEVCUT DURUM
Her hizmet yılı için 20, 25 yıl hizmetten sonra 500 rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı.
(Yani 1,66 TL)     
TEKLİFİMİZ
Kıdem aylığı gösterge rakamının 100 olarak uygulanması ve kıdem aylığının hesaplanmasında 25 yıl sınırlamasının kaldırılması
( Yani 8,30 TL)
 
Ek Ödemelerin emekliliğe esas aylığın içinde sayılması
Yardımcı hizmetler sınıfının ek göstergeden yararlanması ve ek göstergelerin 600 puan artırılması
Emeklilerin Aile Yardımı Ödeneğinden faydalandırılması.
 
KADROYA GEÇİŞ
KİT’ler ve kamuda çalışan, memur işi yapan fakat memur olmayan personelin KİT’lerde 2 sayılı cetvele, diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesinin sağlanması,
4/B statüsünde görev yapan personel ile 4/C’li personele kadro verilmesi, 4/C’li personelin 4/A ya da sözleşmeli olarak kadro almasının sağlanması
Diğer Talepler
Mahkeme kararları çerçevesinde 4/C’li personelin ek ödemeden yararlanması
KİT’lerde temel ücret gruplarının 5 ten 3 e indirilmesi ve yeniden düzenlenmesi
Sözleşmeli personelin izinlerinin ertesi yıla devredilmesi
İşçilikte geçen sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi

        Genel Başkanımız Sayın Ali YALÇIN’ın ifade ettiği gibi; “Kamu görevlilerinin paylarını alacağı kasa, toplu sözleşmeyi düzenleyen yasa, toplu sözleşme müzakerelerinin yürütüleceği masa, Memur-Sen de kamu görevlilerine daha çok kazanım üretecek sendika”dır! "Güçlü devlet, güçlü kamu personelini gerektirir. Güçlü kamu personeli ise emeğinin hakkı olan ekmeği almakla mümkündür. Toplu Sözleşme büyük bir fırsattır. Kamu görevlilerinin maaşlarında yapılacak artış, tulumbayı çalıştırmak için dökülecek su hükmündedir. Tulumbadan su gelmeye başladığında o su tekrar kaynağına geri döner. Bu yüzden, bu toplu sözleşmeyi kamu görevlilerine ve emeklilere yönelik "sosyal teşvik paketi" olacak şekilde mutabakatla bağlayıp sözleşme imzalayalım" diyoruz! dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 1432 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Aydın Özel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0544 8148480 | Haber Yazılımı: CM Bilişim