• Aydın32 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Memursen Başkanı YİĞİT : Hükümet Teklifi Yükseltmeli
18 Ağustos 2015 Salı 11:36

Memursen Başkanı YİĞİT : Hükümet Teklifi Yükseltmeli

Memur-Sen olarak, 3. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine genel merkez yöneticilerimiz, 11 hizmet kolundaki sendikalarımızın yöneticileri, il başkanlarımız ve danışmanlarımızla birlikte ekonomik, sosyal, insani ve toplumsal bakımdan son derece kapsamlı bir

Memur-Sen olarak, 3. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine genel merkez yöneticilerimiz, 
11 hizmet kolundaki sendikalarımızın yöneticileri, il başkanlarımız ve danışmanlarımızla 
birlikte ekonomik, sosyal, insani ve toplumsal bakımdan son derece kapsamlı bir toplu 
sözleşme teklifi hazırladık. 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme 
tekliflerimizi, 27 Temmuz’da kitlesel basın açıklaması sonrasında birlikte Devlet Personel 
Başkanlığı’na sunduk. 11 hizmet kolunun tamamında yetkili olan sendikalarımız da, hizmet 
koluna ilişkin tekliflerini aynı gün Devlet Personel Başkanlığı’na teslim etti. Yetkili 
Konfederasyon olarak tekliflerimizi, sadece 850 bin üyemiz adına değil, 3 milyon 200 bin 
kamu görevlisi, 1 milyon 900 bin kamu görevlisi emeklisi başta olmak üzere aileleriyle 
birlikte 20 milyon insan için toplu sözleşme masasına taşıdık. Tekliflerimizin hem cüzdana 
hem de vicdana yönelik olmasına özen gösterdik. 
 
Memur-Sen’in Teklifleri; Kamu Görevlilerinin Haklı Beklentileridir 
 Maaş ve ücretlere yönelik zam tekliflerimizi; yüzdelik zam, taban aylığı, refah payı ve 
enflasyon farkından oluşan dörtlü bir mali paket olarak hazırladık. Bu mali paketle, kamu 
görevlilerinin maaş ve ücretlerine; 2016 yılında birinci altı ayda yüzde 8, ikinci altı ayda 
yüzde 8 olmak üzere kümülatif yüzde 16.64, 2017 yılında birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı 
ayda yüzde 7 olmak üzere kümülatif yüzde 14.49 zam istedik. En düşük kamu görevlisi maaşı 
ile en yüksek kamu görevlisi maaşı arasındaki makasın daralması hedefiyle, 1 Ocak’tan 
geçerli olmak üzere taban aylığına 2016 yılında 150 TL, 2017 yılında 100 TL seyyanen zam 
teklif ettik. Ülkenin büyümesinde ve gelişmesinde büyük emeği bulunan kamu görevlilerine 
2016 yılı için, 2015 yılı ekonomik büyüme oranının yüzde 50’sini ve 2016 yılındaki üçer 
aylık dönemlerdeki ekonomik büyümenin de takip eden ayda refah payı olarak yansıtılmasını 
istedik. 2017 yılında da üçer aylık büyümenin, kamu görevlilerinin maaşlarına yansıtılması 
uygulamasının devam ettirilmesini talep ettik. Kamu görevlilerine yapılan oransal zamların 
enflasyonun altında kalması halinde, enflasyon farkının oluştuğu ayı takip eden aydan itibaren 
maaşlara ilave edilmesini teklif ettik. 
 
Bütün Kamu Görevlilerin Kadrolu Olarak İstihdam Edilmesi Önceliğimizdir 
Memur-Sen olarak, güvenceli istihdam kapsamında olan kamu görevlilerinin iş güvencesine 
dokundurtmadan yeni kazanımlar üretmeyi ve iş güvencesine sahip olmayan kamu görevlisi 
kalmamasını her zaman önemsedik. Bu çerçevede, yaklaşık 300 binin üzerindeki 4/B’linin 
4/A kadrosuna geçmesini sağladık. Yine 10 ay çalışan ve bir çok sosyal haktan mahrum olan 
4/C’lilerin 12 ay çalışmasının ve sosyal haklardan yararlanmasının önünü açtık. Bu yıl da, 4/B 
(Yurt dışı teşkilatındakiler dahil), 4/C, üniversiteli işçiler, KİT personeli, vekil imamlar, kamu 
dışı aile sağlığı çalışanları, vekil ebe ve hemşireler başta olmak üzere tüm sözleşmelilerin 
kadroya geçirilmesini istedik. 
 
Sosyal Haklara İlişkin Tekliflerimizi “İnsan” ve “Aile” Merkezli Belirledik 
Mali paket yanında parasal ödemelerle desteklenmiş sosyal haklara ilişkin tekliflerimizden 
oluşan bir paket sunduk. Bu sosyal paketle, yan ödeme katsayısının yüzde 50 artırımlı 
ödenmesini istedik. Kıdem aylığı gösterge rakamının 5 kat arttırılmasını ve süre sınırı 
olmadan uygulanması teklifine yer verdik. 60 TL olan toplu sözleşme ikramiyesinin yetkili sendikalara üye olanlara, yüzde 100 artırımlı olacak şekilde 120 TL olarak ödenmesini 
istedik. Eş yardımının 177 TL’den 275 TL’ye, 6 yaş üstü için 21 TL, 6 yaş ve altı için 42 TL 
olan çocuk yardımının yaş ayırımı olmaksızın 75 TL’ye yükseltilmesi teklifini masaya taşıdık. 
Gelir vergisi kaynaklı maaş kayıplarının telafisini istedik. Bu kapsamda, yıl boyunca maaştan 
yapılacak gelir vergisi kesintisinin yüzde 15 olmasını ve bu oranın aşılması halinde aşan 
kısmın işveren tarafından karşılanmasını istedik. 2016 yılı için 830 TL, 2017 yılı için 1.037 
TL doğum yardımı, kamu görevlisine 3 bin 157 TL, eş ve çocuklarına bin 578 TL ölüm 
yardımı istedik. Büyükşehirlerde 300 TL, diğer illerde 250 TL kreş yardımı ödenmeli dedik. 
Kamu görevlilerine 3 bin 946 TL, çocuklarına bin 578 TL evlenme yardımı istedik. Merkez 
ve taşra ayrımı yapılmadan ücretsiz servis hizmeti sunulmasını ya da her gün için 5 TL servis 
yardımı istedik. Yemek servisinin ücretsiz olmasını; yemek servisi yoksa öğün başı 6 TL 
yemek yardımı yapılmasını teklif ettik. 2016 yılı için 125 TL, 2017 yılı için 150 TL giyecek 
yardımı, yemek çıkmayan yerlerde 6 TL yemek yardımı yapılmasını istedik. Ramazan ve 
Kurban bayramlarında bin 578 TL dini bayram ikramiyesi verilmesini teklif ettik. Yine fazla 
mesai ve tazminatlarda yüzde 100’lere varan artışlar istedik. 
 
İlk Oturumda 3 Kazanım 
Yukarıda bir kısmına yer verdiğimiz oldukça kapsamlı tekliflerimizle 3. Ağustos’ta başlayan 
3. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 3 kazanımla başladı. Başbakan Sayın Davutoğlu’nun 
Memur-Sen 5. Genel Kurulu’nda talebimiz üzerine taahhütte bulunduğu 2005 yılından sonra 
görev başlayan kamu görevlilerine bir derece verilmesi, Kamu İşveren Heyet Başkanı ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik’in de kabul etmesiyle toplu sözleşme 
görüşmelerinin ilk oturumunda elde edilen kazanım oldu. Aynı oturumda eş durumu özrüne 
dayalı atamalarda 3 yıllık sigortalılık süresi şartı kaldırılarak, iki yıl içinde 360 gün prim 
ödeme ve halen sigortalı olarak çalışma şartının getirilmesiyle önemli bir mağduriyet 
giderildi. Yine toplu sözleşme düzeninde ve görüşme sisteminde değişikliğe gidilerek hizmet 
kollarının teklifleri özel bir gündemle ele alındı ve ikinci oturumda hizmet kollarının teklifleri 
tek tek tartışıldı. 
 
Masada Akla Dayanan Strateji Masa Dışında Diyaloga Dayalı Diplomasi 
Genel Başkanımız Ali Yalçın, yetkili Konfederasyon ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet 
Başkanı olarak, hem birinci oturumda hem de ikinci oturumda Kamu İşveren Heyet 
Başkanı’nın kamu görevlilerini mutlu edecek, onların beklentilerini karşılayacak bir teklifle 
gelmesini istedi. Tekliflerimizi Kamu İşveren Heyeti Başkanı’na sunmakla yetinmedik, 
maliyetleriyle ve sosyal etkileriyle birlikte Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu ile de paylaştık 
ve hükümetin 3. Oturumda masaya mutlaka teklif sunmasını istedik. Bu kararlı tutumumuzun 
sonucu olarak, Kamu İşveren Heyeti Başkanı Sayın Faruk Çelik, 3. Oturumda 2016 yılı 
birinci altı ay için yüzde 4, 2016 yılı ikinci altı ay için yüzde 4, 2017 yılı birinci altı ay için 
yüzde 3, 2017 yılı ikinci altı ay için yüzde 3 şeklindeki teklifini sundu. Aynı teklif içeriğinde, 
2005 yılından sonra göreve başlayan kamu görevlileri için bir derece verilmesi ve 2. Dönem 
Toplu Sözleşme metninde genel ve hizmet kolu toplu sözleşme hükümlerinin 3. Dönem Toplu 
Sözleşme döneminde uygulanmaya devam edilmesi tekliflerine yer verildi. 
 
Kamu Görevlilerinin Yüzünü Güldürmeyecek Teklifi Müzakere Etmedik, Etmeyeceğiz Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı, Genel Başkanımız Ali Yalçın, hükümetin 
Türkiye’nin ekonomik gerçekleriyle bağdaşmayan ve kamu görevlilerinin beklentilerini 
karşılamaktan uzak teklifini konuşmaya değer ve müzakere edilebilir görmediğimizi 
belirterek reddetti. Hükümetin ve Kamu İşveren Heyeti’nin kabul edilebilir ve kamu 
görevlilerini memnun edecek yeni bir teklifle gelmesini istedik. Kamu Görevlileri Sendikaları 
Heyet Başkanı ve yetkili konfederasyon olarak, 11 yetkili sendikamızla birlikte oturumu 
kapattık. Yetkili Konfederasyon ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak, kamu 
görevlilerini yoksulluk sınırından kurtarmayacak teklifi müzakere edilebilir bulmayarak 
oturumu sonlandırırken, KESK VE KAMU-SEN’in hükümetin teklifini müzakereye açmak 
istemesine ve masaya yapışıp kalmalarına bir anlam veremedik. Kamu görevlilerinin mali, 
sosyal ve özlük haklarının görüşüldüğü masada KESK ve KAMU-SEN’in Kamu İşveren 
Heyeti’nin elini güçlendirecek eylem ve davranışlarda bulunmaktan vazgeçmelerini, toplu 
sözleşme sürecinin kazanımlarla sonuçlanması çabalarımıza köstek değil destek olmalarını 
istedik. Kamu İşveren Heyeti’ne de “Kasayı açarsanız, telefonumuz açık” diyerek tekliflerini 
revize etmesi, yeni tekliflerle gelmesi için süre verdik. Yeni teklif çağrımıza rağmen 4. 
oturuma hükümetin yeni bir teklifle gelmemesi üzerine, eski teklifi müzakere etmeyeceğimizi 
deklare ederek oturuma ara verilmesini istedik. Buna rağmen KESK ve KAMU-SEN, bizim 
müzakere edilemez gördüğümüzü ifade ettiğimiz rakamları değerlendirdiler. Yetkili 
Konfederasyon ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti olarak, oturuma ara verilmesi, 
hükümetin yeni bir teklifle gelmesi kararlığımızı sürdürdük ve oturuma ara verilmesini 
sağladık. 
 
Kararlı Duruşumuzla Kasanın Ağzı, Masanın Ufku Açıldı 
Kamu İşveren Heyeti, Memur-Sen ailesi olarak ortaya koyduğumuz ısrarlı ve kararlı tutum 
sonucunda, bir saatlik aradan sonra teklifini revize etmiş bir şekilde masaya geldi ve yeni 
teklifini sundu. Hükümet ve Kamu İşveren Heyeti, 2016 yılı birinci altı ayı için yüzde 5, 
ikinci altı ayı için yüzde 4 teklifiyle masaya gelirken, 2017 yılına ilişkin ilk teklifindeki 
rakamlarda değişikliğe gitmedi. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti olarak; 2016 yılına 
ilişkin yeni teklifi revize edilmiş bu teklifi rakamlar yönüyle “yetersiz”, tutum yönüyle 
“olumlu bir adım” olarak gördüğümüzü, 2017 yılı teklifini ise “müzakere edilemez” 
bulduğumuzu ifade ettik. Hükümetin ve Kamu İşveren Heyeti’nin, hem 2016 yılı birinci altı 
ay için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 4 teklifini hem de 2017 yılı birinci altı ay yüzde 3, 
ikinci altı ay için yüzde 3 teklifini yeniden gözden geçirerek yeni tekliflerle masaya gelmesini 
bekliyoruz. Oransal zam teklifleri dışında hem 2016 hem de 2017 yılı için mali ve sosyal 
haklar alanında yeni teklifler sunmasını istiyoruz. Kamu İşveren Heyeti’nin 11 hizmet 
kolunda gece gündüz çalışan kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak teklifler 
paketiyle masaya gelmesini sağlama mücadelemize devam ediyoruz. Toplu Sözleşme 
sürecinin başlangıcında ifade ettiğimiz “bütün kamu görevlilerini mutlu edecek” teklife 
ulaşıncaya kadar masada olacağız ve kamu görevlilerini mutlu etmeyecek bir metnin altına 
asla imza atmayacağız. 
 
Kamu Görevlilerini Mutlu Edecek Teklife Kadar Mücadeleye-Müzakereye Devam 
Kamu İşveren Heyeti’nin, son iki oturumda Memur-Sen olarak ortaya koyduğumuz kararlı 
duruş sonrasında geldiği nokta önemli ancak yeterli değildir. Biz, mali ve sosyal haklar bakımından “Büyük Türkiye”, vicdani tekliflerimiz açısından da “Yeni Türkiye” iradesiyle 
örtüşen teklifler bekliyoruz. Biz, kasanın anahtarının değil emeğimizin hakkının peşindeyiz. 
Memur-Sen ve on bir hizmet kolundaki yetkili sendikalarımız, Türkiye’nin sahip olduğu 
ekonomik gücün ve değerler zemininin, hem mali ve sosyal haklarımızı hem de sosyal ve 
vicdani haklarımızı karşılayacak seviyede olduğunu biliyoruz. Sermaye kesimine, 
girişimcilerine teşvik paketleriyle destek olan siyasi irade toplu sözleşme masasını, emeğiyle 
ve alınteriyle geçinen kamu görevlilerine yönelik “sosyal teşvik paketi”ni hayata geçirme 
zemini olarak görmeli ve gereğini yapmalıdır. . 
Hükümet ve Kamu İşveren Heyeti, toplu sözleşme imzalamak ve kamu görevlilerini mutlu 
etmek istiyorsa, kasanın ağzını açmalı, hakkımızı vermeli ve bu amaçla kamu görevlilerine 
oransal zam yanında taban aylığı ve refah payı ile birlikte sosyal yardımlarda da önemli 
ölçüde artışlar sağlamalıdır. 

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 1683 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Aydın Özel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0544 8148480 | Haber Yazılımı: CM Bilişim