• Aydın34 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
SÖZDE TOPLU SÖZLEŞMEYİ RED EDİYORUZ!
03 Ağustos 2015 Pazartesi 19:40

SÖZDE TOPLU SÖZLEŞMEYİ RED EDİYORUZ!

BİRLEŞİK KAMU İŞ AYDIN İL TEMSİLCİSİ ŞABAN ÖZDEMİR’İN YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASI

BİRLEŞİK KAMU İŞ AYDIN İL TEMSİLCİSİ ŞABAN ÖZDEMİR’İN YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASI

Hem ekonomik alandaki kötü gidişatın hem de hak ve özgürlükler alanındaki baskı ortamının zirve yaptığı koşullarda 7 Haziran genel seçimleri gerçekleştirildi. Türk halkı, gelecek kaygısıyla sandığa gitti ve AKP’nin giderek otoriterleşen 13 yıllık iktidarına son verdi. 
Ancak; emekçiler, yurtseverler, tüm sömürülenler, aydınlar, kısaca geniş halk kitleleri AKP’nin baskıcı rejiminden kurtulup rahat bir nefes almayı beklerken, Türkiye, emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin yarattığı yeni bir kaos ortamına sokuldu.
Ne yazık ki seçim sonuçlarını bir türlü hazmedemeyen AKP, yaşanan bu kaosu iktidarı kaybetmemenin hesabıyla büyütmeye çalışmakta, kendine yeniden kanla yol açmaya çalışmaktadır. 
Genel seçimlerin üzerinden 2 aya yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen ortada henüz hükümet bulunmamaktadır. Yeni hükümetin ne zaman kurulacağı, hatta kurulup kurulmayacağı bile belli değildir. AKP hakkı olmayan tek başına iktidarını bir süre daha sürdürebilmek için zulüm ve baskı politikasının dozunu giderek artırmakta ülkeyi siyasi, etnik ve kültürel bir çatışma ortamına hızla sürüklemekledir.
Böylesine birçok olumsuzluğun birarada yaşandığı bir dönemde 2016-2017 yıllarını kapsayan sözde bir yeni toplu sözleşme görüşmeleri sürecine girilmektedir. Adına “toplu iş sözleşme görüşmeleri” denilen,  hükümet ve onun beslediği yandaş konfederasyonun temsilcileri arasında oynanacak bu “orta oyunundan” kamu emekçileri adına herhangi bir kazanım beklemiyoruz. Zira ortada ne gerçek bir toplu iş sözleşmesi görüşmesi ne de toplu pazarlık masası bulunmaktadır. Hepsi göstermeliktir. Türk halkı önünde bir tiyatro oynanmaktadır.
Kamu çalışanlarına dayatılan sözde toplu iş sözleşmesi düzeni tam bir kurmaca ve aldatmacadır.  Bu sistem Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmelerdeki taahhütlerine aykırıdır ve çağdaşlıktan uzaktır. Çağdaş ülkelerdeki sendikaların ve çalışanların sahip olduğu hiçbir hak ve özgürlük Türkiye’deki kamu sendikalarına ve kamu çalışanlara tanınmamıştır. 
Sözde, toplu iş sözleşmesi masası, “görüşmeler yapılsın ama sonunda hükümetin istediği olsun” mantığıyla kurulmuştur.  Masaya taraflar eşit silahlarla oturmamaktadır. O masada kamu çalışanlarını temsil edecek olan yandaş konfederasyonun, göbekten bağımlı olduğu hükümete karşı, en ufak bir direnç gösteremeyeceğini Türkiye kamuoyu önceki yıllardan iyi bilmektedir. Kaldı ki hükümeti temsilen masaya oturacak olan Çalışma Bakanı geçici bir hükümetin üyesi olduğu gibi milletvekili bile değildir. Bu bakımdan kamu heyeti başkanının atacağı imzaya yeni kurulacak hükümetin uyup uymayacağı bile belli değildir.
Bu nedenle de yandaş bir konfederasyon ile geçici hükümetin temsilcileri arasında yapılacak bu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden emekçiler lehine olumlu bir sonuç alınması mümkün değildir.
Çalışanların grev hakkının olmadığı bir toplu sözleşme düzeninin çalışanlar lehine sonuçlar vermesini beklemek hayaldir. AKP’ye yandaş bir konfederasyon ile hükümet temsilcilerinin bir masada bir araya gelerek yaptıkları görüşmeler asla bir toplu sözleşme görüşmesi olamaz. Nitekim önceki toplu sözleşme görüşmelerinin yürütülüş şekli ve sonuçta imzalanan toplu sözleşmenin kamu çalışanları yararına hiçbir olumlu sonuç doğurmadığı bugün net olarak görülmektedir.
Sadece mali ve sosyal hakların konuşulabildiği bir toplu sözleşme masasında kamu çalışanlarının, örgütlenme hakkı, grev hakkı, taşeronlaşma, kamu hizmet alanlarının tasfiye edilmesi ya da tümüyle ticarileştirilmesi;  işe alma, atama ve görevde yükselmelerde giderek artan partizanlık ve kayırmacılık gibi sayılamayacak daha birçok sorunun adı bile geçmeyecektir. 
Kaldı ki sözleşme masasında görüşülen mali ve sosyal haklar açısından da son iki sözleşmede de çalışanlar hiçbir kazanım elde edememiştir. Kamu çalışanları refah artışından pay alamamakla kalmamış, enflasyonda ezdirilmişlerdir.
2014-2015 yıllarını kapsayacak sözleşme görüşmeleri başlamadan önce Birleşik Kamu-İş olarak “bu düzen değişmelidir” söylemi ile yola çıkmış, toplu sözleşme masanın meşru olmadığını, uluslararası sözleşmelere, Anayasaya ve Türkiye’nin taraf olduğu ILO’nun 87. ve 98.  sayılı kararlarına aykırı olduğunu dile getirmiştik. Bu savlarımızı da 29 Ağustos 2013 Ankara’da iş mahkemesine açtığımız davada dile getirdik.
Bir ihanet sözleşmesi olan 2014-2015 Toplu Sözleşmesi ile ilgili olarak açtığımız bu dava halen Yargıtay’da temyiz aşamasındadır.
Göstermelik bir toplu iş sözleşmesi masasından kamu çalışanlarının haklı taleplerinin karşılık bulmayacağını, baskıcı ve sermayenin emrindeki bir iktidarın kamu çalışanlarının hakkını vermeyeceğini biliyoruz. Ancak umutsuz değiliz. Bu hakların mücadeleyle alınacağını biliyoruz. 
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu bu orta oyununda figüran olmak yerine, emekçilerin sendika özgürlüğü, grev ve toplu sözleşme hakkı, mali ve sosyal hakları için verdiği meşru mücadelesini bu dönemde de alanlarda sürdürecektir. 


AKP HÜKÜMETİNİ
AVRUPA KONSEYİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONUNA
ŞİKAYET EDİYORUZ
Kamu Emekçilerinin 2016-2017 dönemi toplu görüşmelerinin başlamak üzere olduğu şu günlerde, AKP hükümetine ve yandaş sendikalara yaptığımız onca uyarı ve demokratik muhalefet bir sonuç vermemiştir.
Ortada bir tiyatral gösteri ve bunun aktörleri vardır. 2014-2015 yılında toplu sözleşmeye imza atan Çalışma Bakanlığı ve yandaşı olan güdümlü sendika, kamu emekçilerine karşı suç işlemektedirler.
Göstermelik bir “Toplu Sözleşme”  imzalayan Bakanlık ve yandaş sendika; 2014 ve 2015 yılı başında çalışanlara enflasyon farkı ödemesi yapmamış; yani taban aylık katsayısına bağlı ödeme tutarlarında artış düzenlenmemiştir. Ek ders ücretleri, ek ödemeler, aile/eş ve çocuk yardımı, özel hizmet tazminatları, doğum ve ölüm yardımları, harcırah ve fazla mesai adı altında yapılan ödemelere HİÇ ZAM YAPILMAMIŞTIR.
2015 yılı başında yılın ilk altı ayı için ücretlere sadece 3, oranında zam yapılmış, yüzde 8,17 olan 2014 yılı enflasyon oranı dikkate alınmamıştır. Oysa gerçek enflasyon da orandan fazladır.
Diğer yandan, Türk-İş’in hesaplamalarına göre Temmuz 2014 itibariyle dört kişilik bir çekirdek ailenin yoksulluk sınırı 4.329 Türk Lirası iken, en düşük memur maaşı 2.001 TL’dir. Anılan yoksulluk sınırını karşılayacak kadar maaş alabilen meslek grubu ise kamu çalışanları içinde neredeyse yok gibidir. 
Dolayısıyla AKP iktidarı, GERİYE GÖTÜRÜCÜ TEDBİR alarak, Birleşmiş Milletler Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 6. Maddesini açıkça ihlal etmiştir. 
Yine iktidar, Avrupa Sosyal Şartı’nın “Adil bir ücret hakkı” başlıklı 4. maddesinde öngörülen “Akit Taraflar, adil bir ücret hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla, Çalışanların kendilerine ve ailelerine iyi bir yaşam düzeyi sağlayacak ücret hakkına sahip olduklarını tanımayı “TAAHHÜT EDERLER” ilkesini de ihlal etmiştir.
Bu nedenlerle ihanet sözleşmesi olan 2014-2015 Toplu Sözleşmesinin iptali istemiyle Konfederasyonumuzun açmış olduğu dava temyiz aşamasında incelenmektedir. Ne yazık ki bakanlık ve yandaşları, bu sene de benzer bir ihanet sözleşmesine hazırlanmaktadırlar.
Bakanlık ve yandaşı sendikaları uyarıyoruz. 2016-2017 Toplu Sözleşmesinde emekçi düşmanlığını tekrarlamayınız. Bir uyarı niteliğinde olmak üzere, siyasal iktidarın taraf olduğu uluslararası sözleşmelerdeki haklarımızı kullanarak hükümeti Avrupa Konseyine ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonuna şikâyet ediyoruz!
Bu görüşmelerde de aynı ihaneti tekrarlamanız halinde yeniden uluslararası haklarımızı kullanmak zorunda kalacağız.
TOPLU SÖZLEŞME HAKKIMIZ GREV SİLAHIMIZ!
SADAKA DEĞİL, TOPLU SÖZLEŞME!
YAŞASIN GREV, YAŞASIN TOPLU SÖZLEŞME!
DEVLET GÜDÜMLÜ SENDİKAYA HAYIR!
BAĞIMSIZ SENDİKA, BAĞIMSIZ TOPLU SÖZLEŞME!
DİRENE, DİRENE KAZANACAĞIZ!
YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!
YAŞASIN BİRLEŞİK KAMU İŞ!

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 1570 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Aydın Özel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0544 8148480 | Haber Yazılımı: CM Bilişim